• Bar_April-poster

   

 • banner

   

 • banner01

   

15 jaar showroom MAMA The Kids Are All Right i.o.v. Kunsthal Rotterdam

Precies vijftien jaar na de oprichting van Showroom MAMA presenteert

de Kunsthal Rotterdam The Kids Are All Right. Showroom MAMA is hét Rotterdamse platform voor visuele cultuur op de grens van beeldende kunst en populaire cultuur. Met high-lights geconcentreerd rond street art, kunstenaarscollectieven, beeldende kunst, publieksparticipatie en grafi-sche vormgeving laat The Kids Are All Right zien waar Showroom MAMA vandaan komt, wat het kon én kan. Jonge kunstenaars staan daarbij op de schouders van eerdere generaties, die op hun beurt weer de humuslaag vormen voor nieuw talent. Door be-staande kunstwerken en reconstruc-ties te combineren met nieuwe wer-ken en publieksactiviteiten, verbindt The Kids Are All Right de historie van Showroom MAMA met het heden en de toekomst.

Showroom MAMA In 1997 richten Boris van Berkum en Jeroen Everaert Showroom MAMA op. Ze willen de baanbrekende ideeën en ontwerpen van Rotterdamse jongeren uit de graffiti- en skateboard scene tonen. De showroom in de Rotterdamse Witte de Withstraat is vanaf dat mo-ment dé ontmoetingsplek voor jonge creatieve talenten. Beginnende kuns-tenaars, performers en vormgevers maken er ver- nieuwende, rebelse tentoonstellingen. Met kunstuitingen die museumbezoekers niet in klas-sieke musea aantreffen, vult MAMA een leemte in het museumbestel. Talentontwikkeling speelt vanaf het begin een belangrijke rol bij Show-room MAMA. Vanuit de curatoren-opleiding Mister Miyagi is er nu het Rookie traject. Jonge vrijwilligers (16 tot 26 jaar) worden nauw betrokken bij de activiteiten, waarmee ze werk-ervaring opdoen in het culturele veld.

Vijf pijlers 

 

Vijf pijlers lopen als een rode draad door de geschiedenis van Show-room MAMA: street art, Kunste-naarscollectieven, beeldende kunst, publieks-participatie en grafische vorm-geving. MAMA biedt in de jaren negentig als eerste kunst-instelling in Nederland onderdak aan street art. De van oorsprong illegaal op straat aangebrachte graffiti, posters en stickers krijgen een plek binnen de muren van de showroom. MAMA is de spil bij het ontstaan van kunstenaarscollec-tieven. Veel van deze in groeps-verband werkende kunstenaars ontmoeten elkaar vaak voor het eerst tijdens hun opleiding aan de kunstacademie. Bij Showroom MAMA krijgen ze de kans hun werk te laten zien. De beeldende kunst die Showroom MAMA toont, komt voort uit strips, films, de uitgaan-scultuur, internet, games en amateurfotografie. MAMA maakt dat deze eerder als ‘lage cultuur’ opgevatte genres zich geruisloos kunnen nestelen in de museale omgeving. Publieksparticipatie is een belangrijk onderdeel van de programmering van MAMA. Met tentoonstellingen als Clay Dee Day (1999) waarbij het publiek mee kan kleien aan een groot landschap, stelt Showroom MAMA de actieve deelname van het publiek centraal. Tenslotte geeft MAMA grafische vormgeving met projecten als Flyer’dam (2007) en de installatie van O.O.N.A die het flyerarchief van MAMA ontsluit, een cultuur-historische context. 

 

The Kids Are All Right 

 

Het ontwerp voor de architectuur van deze tentoonstelling is van Maurer United Architects. 

Ze zetten de showroom 1:1 in de Kunsthal; zo wordt Showroom MAMA letterlijk onderdeel van de presentatie. Daarnaast plaatsen ze de voor de showroom zo typerende kolommen uitvergroot in de ten-

toonstellingsruimte: een schaal-vergroting van Showroom MAMA in

de Kunsthal. Kleine kinderen worden groot. Jonge kunstenaars en curatoren ontwikkelen zich. Na vijftien jaar MAMA blijkt: 
The Kids Are All Right! 

 • beeld01

   

 • beeld02

   

 • posteroprij

   

 • tours

   

 • gif_animatie_the_visitors

   

 • tourfamilie

   

We starten met The Drawing Club van Koen Taselaar. De kunstenaar houdt ervan het papier helemaal vol  te tekenen. Je kunt niet zien waar hij is begonnen.De 

grote tekening bestaat uit allemaal kleine tekening-en. Zie je het gezichtje in het midden? Wat zie jij nog meer in de tekening? 

Verschillende tours; 

Mama I’m A Rebel Tour, Familie Tour en Speed Tour 

 • explosie0027

   

Flyers uit het archief 

van Showroom MAMA

 • font

   

Hidde van Schie schildert  

het verhaal van de reus Argus.  

Argus had honderd ogen over zijn hele lichaam, waarvan er nooit meer dan twee tegelijk sliepen. Daardoor kon hij alles om zich heen goed zien. Dat is handig…. Ken je het spreekwoord ‘iets met argusogen bekijken’? Wat zou dat betekenen? 

Heb jij wel eens een foto van jezelf gemaakt?  Risk Hazekamp doet dat heel vaak. Maar ze maakt niet zomaar een foto van zich zelf. Ze doet net alsof ze een man is. Hoe kun je dat zien? Waarom zou ze dat doen?   

City branding

 • t-shirt

   

Ergens in de tentoonstelling is 

een kunstwerk in de muur, je kunt  

er zelfs inlopen. Wat vind je een 

goede titel voor dit kunstwerk?  

Hoeveel ‘0-en’ en hoeveel ‘1-nen’

tel jij? Hoeveel verschillende

kleuren zie jij? De ontwerpers

hebben de ‘nullen’, de ‘enen’ 

en de kleuren steeds op een 

andere manier afgebeeld. Zo hebben ze zestien verschillende posters gemaakt. 

Font design

Nare Eloyan maakt met potlood,

krijt, verf en Oost-Indische inkt

kunstwerken. Ze vertelt met elke

tekening een kort verhaal. 

T-shirts voor de  host- Rookies tijdens 

de tentoonstelling

 • pijlen3

   

Voor wie zijn deze schoentjes gemaakt? Zijn ze oud of nieuw? Verzin een verhaal over wie 

de schoentjes heeft aan ge-

had. Was dat een jongen of 

een meisje? En wat hebben de schoentjes meegemaakt? 

Nu je zoveel kunstwerken hebt gezien, heb je vast zin om zelf ook aan de 

slag te gaan. Ga op zoek naar de kleitafel en maak je eigen kunstwerk.

 • Tri-Fold-Brochure

   

Knipper je al met je ogen? Kunstenaar Jan van Nuenen vindt sportwedstrijden op televisie saai en te lang duren. Daarom heeft hij  er iets grappigs mee gedaan.  Allerlei stukjes uit de wedstrijd worden snel achter elkaar, soms  wel meerdere keren afgespeeld. 

Je ziet dansende tafeltennissters  en vliegende zwemsters…Zie jij  nog meer?

 • illustrtatie